Braveheart Marine B.V. is werkzaam in de hydrografische survey en crew tendering markt. Braveheart heeft een diverse vloot voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te kunnen borgen is in samenwerking met Heidi Rijpkema van Fides Bedrijfssupport een Safety Management Systeem opgezet (conform de ISM Code). Het Safety Management Systeem bestaat uit procedures, manuals en registraties en is volledig geïntegreerd in het digitale management systeem ‘Marad’.

De ondersteuning van Heidi Rijpkema bestaat uit aanwezigheid van meerdere dagdelen per maand op Urk waarbij samen met de QHSE coördinator van Braveheart het systeem wordt onderhouden en waarbij continu aandacht is voor veiligheid richting het personeel. Daarnaast worden Masters en nieuwe bemanningsleden geïnstrueerd over het Safety Management Systeem en door regelmatige audits op de schepen wordt gecheckt of het Safety Management Systeem naar behoren functioneert.

Ook is door Heidi Rijpkema het ISO9001 opgesteld en wordt de jaarlijkse directiebeoordeling, interne audit en externe audit door haar begeleid.

Onze ervaring met Heidi is voor ons bedrijf een belangrijke stap, we kunnen vertrouwen op professionaliteit wat we nu met de groei van ons bedrijf kunnen voeren en met zekerheid naar klanten communiceren en onze kwaliteitssystemen laten zien. Zonder Heidi hadden we deze mijlpaal niet gehaald en zijn we haar daar enorm dankbaar voor, ook voor de toekomst kunnen we op haar rekenen en haar professionaliteit. Met Heidi aan onze zijde weten we dat het goed komt.

Jelle Hakvoort
Managing Director Braveheart Marine BV