Zoekt u ondersteuning bij een bouwproject?

U gaat een bouw starten of begeleiden en er is behoefte aan een veiligheidskundige voor het opzetten van V&G-plannen en dagelijks toezicht.

Bouwprojecten kunnen gezien worden als een tijdelijk bedrijf, waarop de Arbowet van toepassing is. Afhankelijk van de omvang van de bouw en/of de aanwezigheid van specifieke risico’s, moet een veiligheids- en gezondheidsplan komen. Daarnaast is tijdens het uitvoeren van de bouw in veel gevallen toezicht van een veiligheidskundige nodig om de bouwwerkzaamheden veilig te laten verlopen.

Fides Bedrijfssupport is gespecialiseerd in het opstellen van V&G-plannen voor ontwerp en uitvoeringsfase. Daarnaast bieden wij professionele begeleiding met betrekking tot arbeidsveiligheid tijdens het uitvoeren van het project. Denk hierbij aan het uitvoeren van periodieke werkplekinspecties, het opzetten van een werkvergunningensysteem, onderzoek naar (bijna) ongevallen en continu toezicht van een deskundige tijdens de bouwwerkzaamheden.

Meer weten