Zoekt u hulp bij het opzetten van de SCL (Veiligheidsladder)?

U wilt het veiligheidsbewustzijn binnen uw onderneming in kaart brengen en verhogen of uw opdrachtgever eist vanuit de ViA dat u de veiligheidsladder gaat certificeren.

De Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) is een instrument om veiligheidsbewustzijn, -houding en -gedrag in bedrijven te meten. De SCL is bedoeld om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren bewust veilig te werken. Met behulp van de SCL, kunt u het niveau van veiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie aantonen.

Om de veiligheid in de bouw naar een hoger niveau te brengen, hebben ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw gezamenlijk afspraken gemaakt. Namelijk, om in aanbestedingen of contracten een bepaald niveau van veiligheidsbewustzijn verplicht te stellen vanaf 1 januari 2022. Deze afspraak noemen we “Veiligheid in Aanbestedingen (ViA)”. Als instrument wordt hiervoor de Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) ingezet.

Bij het opstellen van de Safety Culture Ladder ( “de Veiligheidsladder”) wordt door Fides Bedrijfssupport in eerste instantie een nulmeting gedaan om het veiligheidsbewustzijnsniveau van de medewerkers in kaart te brengen. Dit doen wij door gebruik te maken van een digitale vragenlijst die ingevuld wordt door alle betrokken medewerkers. Op basis van het resultaat wordt door ons in een advies opgesteld wat wij samen met de organisatie bespreken. Vervolgens wordt er door Fides een actieplan opgesteld waarbij acties worden opgenomen die leiden tot een hoger veiligheidsbewustzijn op de onderwerpen waarbij dit nog niet op het gewenste niveau is.

Fides is sterk aanhanger van de Safety Culture Ladder als middel om de veiligheid in de bouw te verhogen. Om deze reden hebben wij de afgelopen jaren sterk ingezet om de Safety Culture Ladder op een juiste en zinvolle wijze binnen organisaties een gezicht te geven.

Meer weten