Heeft u een Risico Inventarisatie en Evaluatie nodig?

Uw heeft medewerkers in dienst. Volgens de Arbowet dient u een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen.

Ieder bedrijf met medewerkers in dienst (minimaal 40 uur per week) is volgens de Arbowet verplicht een actuele risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) te hebben. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting is het zo dat bedrijven met een goede risico inventarisatie en evaluatie zowel efficiënter als veiliger werken.

Fides Bedrijfssupport heeft ruime ervaring in het opzetten van een RI&E in zeer uiteenlopende branches. Voor het opzetten van een RI&E maken wij gebruik van een eigen ontwikkelde methode. Wij doorlopen met u alle onderwerpen gerelateerd aan arbeidsveiligheid en wij beoordelen de diverse werkplekken binnen uw organisatie.

Aan de hand van de inventarisatie wordt een rapport opgesteld waarin de inventarisatie en het verplichte Plan van Aanpak zijn opgenomen. Wij voegen standaard een overzicht toe met de operationele werkzaamheden en in onze risicotabel worden deze werkzaamheden benoemd met risico’s en beheersmaatregelen. De risicotabel kan ook gebruikt worden als introductie voor nieuwe medewerkers. De RI&E voldoet naast de wettelijke verplichtingen ook aan de eisen van het VCA.

Indien gewenst en/of wettelijk verplicht verzorgen wij de toetsing van de RI&E door een kerndeskundige.

Meer weten